Omschrijving

De cursus Immunohematologische Diagnostiek II B is een module met name geschikt voor clinici, vanwege link IHD-gerelateerde transfusieproblemen met de kliniek. Hiermee vergroot u uw kennis van Immunohematologische Diagnostiek. Daarnaast ontwikkelt u uw adviesvaardigheden ten aanzien van immunohematologische vraagstukken. U leert testuitslagen op een juiste wijze interpreteren en op basis van testuitslagen adequaat te behandelen of te adviseren aan betrokken partijen.

Na afloop van de cursus kunt u: 

 • (Complexe) laboratoriumtestuitslagen interpreteren en adviseren over vervolgonderzoek. 
 • Laboratoriumuitslagen plaatsen in het klinisch beeld van patiënten en daarmee  behandelen of adviezen geven. 
 • Na (complexe) transfusiereacties het juiste laboratoriumonderzoek aanvragen en de testuitslagen daarvan interpreteren. 
 • Aan de hand van de resultaten van immunohematologisch onderzoek een overwogen transfusieadvies formuleren.

Voor wie

De cursus Immunohematologische Diagnostiek II B is interessant voor:

 • Medisch specialisten. Voor deze groep is er ter oriëntatie op het laboratoriumonderzoek een vragenset ontworpen om voorafgaand aan de module op het eigen laboratorium een aantal bepalingen in de praktijk te zien en kennis te nemen van de richtlijn bloedtransfusie. Tijdens een speciaal voor deze groep ingericht ochtendprogramma op de eerste cursusdag wordt dit voorwerk besproken en een inleiding in de immunohematologie verzorgd.
 • Klinisch chemici (i.o.). Deze module overlapt deels de module Immunohematologische Diagnostiek IIA.
 • Belangstellenden die meer willen leren over immunohematologische diagnostiek.

Voor deelname aan de cursus is een vooropleiding op minimaal HBO-niveau vereist. U bent bekend met basale principes van Immunohematologische Diagnostiek zoals erytrocytenbloedgroepen, irregulaire antistoffen en compatibiliteitstesten. Deze principes leert u in de cursus Immunohematologische Diagnostiek I en Immunohematologische Diagnostiek IIA.

Locatie

De cursus wordt zowel online en/of bij Sanquin in Amsterdam gegeven (afhankelijk van de geldende COVID-19 richtlijnen):
Sanquin
Plesmanlaan 125
1066 CX Amsterdam

Kosten

De kosten voor 2021 bedragen 650 euro.

Er geldt een korting van 50% op de totaalprijs van de cursus, indien u aan beide criteria voldoet:

 • De module is verplicht in het kader van de opleiding tot klinisch chemicus of hematoloog
 • U bent lid van de beroepsvereniging (NIV/NVvH). Vermeld bij uw aanmelding uw lidmaatschapsnummer of BIG registratienummer (NIV/NVvH).

De prijs is inclusief lesmateriaal en exclusief 21% btw.

Meer informatie

Tijdsinvestering

De cursus beslaat twee dagen. Houd naast 8 uur contactonderwijs rekening met 16 uur voorbereidingstijd.

Certificaat

De cursus wordt afgesloten op dag 2 met een toets. Bij een voldoende voor het tentamen ontvangt u het certificaat Immunohematologische Diagnostiek II B.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over deze cursus, mail dan naar opleidingen@sanquin.nl 

Data

De data zijn nog onbekend.

Aanmelden

U kunt dit formulier gebruiken om u aan te melden.
 • Indien van toepassing
 • Indien de factuur gestuurd moet worden naar een ander e-mailadres als hierboven vermeld, hier graag het e-mailadres invullen
 • Indien er een kostenplaats op de factuur moet worden vermeld, hier graag aangeven
 • Indien er een andere adressering op de factuur moet komen, hier graag aangeven