Omschrijving

Je weet in grote lijnen wat je wilt in je (werkende) leven. (Zo niet, dan is de loopbaanboostcamp wellicht iets voor jou.) Toch worstel je met of pieker je over het bereiken hiervan. Het is dan ook heel menselijk om te worstelen met wat we het liefste willen en het meest belangrijk vinden. In deze training leer je het pad te volgen naar je doelen en dromen en je niet meer (onbewust) te laten tegenhouden door obstakels. Je krijgt inzicht in wat jij anders kan doen om meer (werk)geluk te ervaren en veerkrachtiger met obstakels om te gaan.

Obstakels kunnen van alles zijn, bijvoorbeeld; werkdruk, verandering van het werk, faalangst of uitstelgedrag. In deze training gaan we niet in op de obstakels zelf, maar ligt de focus op hoe jij hier het beste mee om kunt gaan. Daar heb jijzelf de meeste invloed op en daarom is daar de meeste winst te behalen. Ook op de lange termijn in nieuwe situaties. Je leert hoe je meer in je kracht kunt staan, meer rust en vrijheid kunt ervaren en kunt gaan voor wat jij echt belangrijk vindt!

Programma
Deze fysieke workshop duurt van 9.30 tot 16.30 uur en is inclusief lunch

Centraal in deze training staat de ACT-theorie. ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy en is de nieuwste stroming uit de positieve psychologie. Het sluit aan bij de visie dat (werk)geluk niet betekent dat het (werk)leven altijd een feest moet zijn. Maar dat geluk gaat om te kunnen zijn met alles wat zich aandient, ook met de grillen van het (werk)leven. En om de dingen te doen die echt belangrijk voor je zijn en passen bij je persoonlijke waarden.

Stap voor stap vul je je persoonlijke ACT-matrix in, zodat je inzicht krijgt in je patronen van denken, voelen en handelen en duidelijk wordt welke acties helpend voor je zijn. Dit wordt ondersteund door uitleg, (persoonlijke) voorbeelden, metaforen en aanvullende oefeningen. Humor mag er ook zijn en we gaan voor het creëren van een veilige omgeving.


Hoe kan je je voorbereiden
Vooraf worden de leerwensen geïnventariseerd.

Wat levert het je op

 • Inzicht in wat je echt belangrijk vindt
 • Inzicht in wat je tegenhoudt
 • Inzicht in belemmerende gedachtepatronen
 • Inzicht in controle-/vermijdingsstrategie en het effect hiervan
 • Kennis over ons brein en gedachten
 • Bewuste keuzes kunnen maken voor meer veerkracht en (werk)geluk
 • Inzicht in hoe je meer in je kracht kunt staan en in beweging blijft in de juiste richting
 • Tips en persoonlijke actiepunten om het geleerde in praktijk te brengen


Enkele reacties van deelnemers:

 • “Was zeer informatief en sprankelend.”
 • “De training heeft mij nieuwe inzichten gegeven.”
 • “Heel fijn om weer eens stil te staan bij je gevoelens. Dank jullie wel!”
 • “Heeft een goed inzicht gegeven in mijn brein.”
 • “Super bedankt, vond het reuze interessant.”

Voor wie

Deze training is voor professionals die:
– niet alleen op professioneel vlak, maar ook op persoonlijk vlak willen groeien;
– eerlijk en open naar zichzelf durven kijken;
– die het maximale uit hun (werk)leven willen halen en tijd aan de juiste dingen willen besteden.

Locatie

Sanquin Hoofdkantoor
Plesmanlaan 125
1066 CX  Amsterdam

Kosten

De kosten voor deze training zijn €625,-.
De prijs is inclusief lesmateriaal en exclusief 21% btw.

Meer informatie

Trainer / Facilitator

Deze training wordt verzorgd door Brigitte Groenstege, loopbaan- en werkgelukcoach.

Aanmelden en annuleringsprocedure

Aanmelden
Je kunt je na goedkeuring van je leidinggevende rechtstreeks aanmelden via onderstaand contactformulier. Voor overige vragen kun je contact opnemen met de Sanquin Academy via opleidingen@sanquin.nl.

Annulering en kosten

 • Meld je annulering bij je leidinggevende en geef het ook per per e-mail door aan het trainingsbureau of de organisator. Op de dag zelf doe je dit ook telefonisch.
 • Probeer een vervanger te vinden die je plaats kan innemen.
 • Tot 4 weken voor aanvang kun je kosteloos annuleren.
 • Binnen 4 weken annuleren wordt 100% van het cursusgeld in rekening gebracht.

LET OP: annuleren op het laatste moment of niet op komen dagen kan betekenen dat de training voor je collega’s ook niet door kan gaan, omdat er zonder jou te weinig deelnemers zijn. Daarnaast belast je dan de organisatie ook nog met de kosten van de training van alle deelnemers. We willen dat zo veel mogelijk voorkomen en je vragen hier rekening mee te houden, voordat je tot annulering over gaat. Wanneer het echt onmogelijk is om te komen, zorg dan voor een vervanger!

Data

Data
30 mei 2024Aanmelden