Omschrijving

In de compacte Lean in één dag training worden de volgende, universele Lean principes of concepten gehanteerd:

 • Value of waarde voor de klant
 • Proces (Value Stream Map)
 • Flow
 • Push/Pull en Kanban systemin
 • Streven naar perfectie

Rond deze principes zijn diverse Lean instrumenten uitgewerkt, die ieder van belang en waarde kunnen zijn om processen te stroomlijnen, resultaten te verbeteren en vooral dat te doen waar de (interne) klant behoefte aan heeft. Tijdens de training komen de instrumenten in vogelvlucht voorbij, zodat u een goed overzicht van de mogelijkheden krijgt. Deze training levert al gelijk meerwaarde in de praktijk. Analyses worden krachtiger en interne adviezen beter onderbouwd. De Lean in één dag training verschaft zowel het theoretische raamwerk als kennis over de belangrijkste Lean instrumenten.

Aanpak
De training bestaat uit tien onderwerpen. Voor al die onderwerpen wordt de theorie die daarin behandeld wordt, gepresenteerd. De theorie wordt tijdens de training interactief besproken. De trainer sluit hierbij aan op het kennisniveau dat op dat moment aanwezig is in de groep. De opdrachten maken de deelnemers in groepsverband. Ze reflecteren gezamenlijk op hun inzichten. In de training werken de medewerkers met verschillende ervaringsniveaus met elkaar samen, zodat ze in hun ervaring een gelijke vinden om mee te sparren en van gedachten te wisselen in de opdrachten.

PROGRAMMA:

 • Inleiding Lean
  • De 5 bepalende concepten
  • 8 bronnen van Verspilling “Muda”
  • DMAIC-procesverbetering
  • Lean tool overzicht
 • Opdrachtformulering
 • Klantgericht denken
 • Ga met je eigen ogen kijken (genchi genbutsu of go-to-Gemba)
 • De Value Stream Map; hoe voegen we waarde toe?
 • Theory of Constraints
 • Push of Pull systemen?
 • De waarde van de opgeruimde werkplek (5S)
 • Poka Yoke
 • Implementatieplan

Hoe kan je je voorbereiden
In de voorbereiding is het van belang dat de trainer op de hoogte is van de verwachtingen van de deelnemers. Voor de training vullen de deelnemers eerst een intakeformulier in. Hierop geven ze aan wat voor hen de meest interessante onderwerpen zijn en wat ze in de training willen leren.

Wat levert het je op?
Na deze dag ben je beter in staat de eigen organisatie te ondersteunen bij het bereiken van een meer klantgerichte houding en gedrag, snellere en efficiëntere processen (kortere doorlooptijden en geen of minder verspilling) en een verbeterd lerend vermogen. Lean trainingen zijn – net als Lean – gebaseerd op de zogenoemde DMAIC-projectstructuur. Deze methodiek is internationaal herkenbaar en gemakkelijk voor anderen te omarmen. DMAIC staat voor de volgende volgtijdelijke fasen:

1. Define; wat is nu eigenlijk het probleem?

2. Measure; hoe groot is het probleem?

3. Analyze; waar wordt het probleem door veroorzaakt?

4. Improve; hoe kunnen we het probleem oplossen?

5. Control; hoe kunnen we een hoger prestatieniveau borgen?

Voor wie

Deze training is voor iedereen die een rol wilt spelen bij het ontwikkelen en borgen van een Lean verbetercultuur.

Locatie

Sanquin Hoofdkantoor
Plesmanlaan 125
1066 CX  Amsterdam

Kosten

De kosten voor deze training bedraagt €625,- per persoon, excl. btw

Meer informatie

Trainer / Facilitator

Deze training wordt verzorgd door Bob Smit.

Aanmelden en annuleringsprocedure

Aanmelden
Je kunt je na goedkeuring van je leidinggevende rechtstreeks aanmelden via onderstaand interesseformulier. Voor overige vragen kun je contact opnemen met de Sanquin Academy via opleidingen@sanquin.nl.

Annulering en kosten

 • Meld je annulering bij je leidinggevende en geef het ook per per e-mail door aan het trainingsbureau of de organisator. Op de dag zelf doe je dit ook telefonisch.
 • Probeer een vervanger te vinden die je plaats kan innemen.
 • Tot 4 weken voor aanvang kun je kosteloos annuleren.
 • Binnen 4 weken annuleren wordt 100% van het cursusgeld in rekening gebracht.

LET OP: annuleren op het laatste moment of niet op komen dagen kan betekenen dat de training voor je collega’s ook niet door kan gaan, omdat er zonder jou te weinig deelnemers zijn. Daarnaast belast je dan de organisatie ook nog met de kosten van de training van alle deelnemers. We willen dat zo veel mogelijk voorkomen en je vragen hier rekening mee te houden, voordat je tot annulering over gaat. Wanneer het echt onmogelijk is om te komen, zorg dan voor een vervanger!

Ik ben geïnteresseerd

Deze cursus is nog niet beschikbaar. Heb je toch interesse in deze cursus? Laat het ons dan weten via het onderstaande formulier. Wij zullen je informeren zodra we een nieuwe datum hebben.

"*" geeft vereiste velden aan