Omschrijving

Wil jij in korte tijd veel leren over projectmanagement? In deze training leer je de uitgangspunten, methoden en vaardigheden die van belang zijn bij het goed managen van een project. Van de voorbereiding tot de afronding van een project, van het plannen van activiteiten tot het aansturen van medewerkers. Ook leer je hoe je de nieuwe kennis en vaardigheden direct kan toepassen binnen jouw eigen werksituatie.

Programma
Deze training bestaat uit 3 blokken van 2 uur.

Blok 1
Faseren van projecten

 • Managen van besluitvorming en oplevering van producten.
 • De initiatieffase – de projectopdracht.
 • De definitiefase – het projectplan.
 • Het opzetten van een algemene planning voor deelresultaten.
 • Het beheersen van geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit (GOTIK).

Blok 2
Stakeholdersanalyse

 • Wie zijn er betrokken bij projecten en hoe beïnvloeden zij de voortgang van het project?

Projectrollen

 • Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van opdrachtgever, budgethouder, projectleider en projectleden.
 • Rollen verhelderen en bevestigen.

Blok 3
De rol van de projectleider en leiderschapsvaardigheden.

Ter voorbereiding
Ter voorbereiding krijg je een intakevragenlijst waarmee je focus aanbrengt in je eigen leerdoelen.
In de training ga je met je eigen casuïstiek aan de slag.

Wat levert het je op

 • Na afloop van deze training weet je effectief invulling te geven aan jouw rol als projectmanager.
 • Je kunt je projecten faseren en duidelijk de opdracht en het resultaat formuleren.
  Je kunt een projectplan maken en activiteiten plannen, inclusief de beheersing van middelen.
 • Ook heb je zicht op de betrokkenen in je project.

Voor wie

Deze training is geschikt voor projectmanagers die projectverantwoordelijkheid hebben en voor medewerkers die deeltaken op het gebied van projectmanagement vervullen.

Locatie

n.t.b.

Kosten

De kosten voor deze training kun je opvragen via opleidingen@sanquin.nl.

Meer informatie

Deze training wordt verzorgd door Boertien Vergouwen Overduin.

Aanmelden en annuleringsprocedure

Aanmelden

Je kunt je na goedkeuring van je leidinggevende rechtstreeks aanmelden via onderstaand inschrijfformulier. Voor overige vragen kun je contact opnemen met de Sanquin Academy via opleidingen@sanquin.nl.

Annulering en kosten

 • Meld je annulering bij je leidinggevende en geef het ook per per e-mail door aan het trainingsbureau of de organisator. Op de dag zelf doe je dit ook telefonisch.
 • Probeer een vervanger te vinden die je plaats kan innemen.
 • Tot 4 weken voor aanvang kun je kosteloos annuleren.
 • Binnen 4 weken annuleren wordt 100% van het cursusgeld in rekening gebracht.

LET OP: annuleren op het laatste moment of niet op komen dagen kan betekenen dat de training voor je collega’s ook niet door kan gaan, omdat er zonder jou te weinig deelnemers zijn. Daarnaast belast je dan de organisatie ook nog met de kosten van de training van alle deelnemers. We willen dat zo veel mogelijk voorkomen en je vragen hier rekening mee te houden, voordat je tot annulering over gaat. Wanneer het echt onmogelijk is om te komen, zorg dan voor een vervanger!

Ik ben geïnteresseerd

Als u ons een bericht stuurt, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.