Omschrijving

De cursus Hemostase behandelt de fysiologie, pathofysiologie en behandeling van afwijkingen in de hemostase. De nadruk ligt op de kennis die nodig is om deskundig te adviseren over het gebruik van stollingproducten uit langhoudbare bloedproducten bij (vermoeden op) afwijkingen in de hemostase.

U leert:

  • Adviseren over diagnostiek en behandeling van afwijkingen in de hemostase.
  • Adviseren over een juist gebruik van langhoudbare bloedproducten bij afwijkingen van de hemostase.

Voor wie

De cursus Hemostase is bestemd voor artsen in opleiding tot donorarts, senior donorarts of transfusiearts bij Sanquin. De cursus kan tevens gevolgd worden door andere professionals met een voltooide HBO of Academische opleiding, in het kader van het aandachtsgebied bloedtransfusiegeneeskunde, o.a. klinisch chemici in opleiding en medisch specialisten in opleiding.

Locatie

Plesmanlaan 125 , Amsterdam

Kosten

De kosten voor de cursus bedragen € 325,00. De prijs is inclusief lesmateriaal en exclusief 21% btw.

Meer informatie

Tijdsinvestering

De cursus beslaat 1 dag bestaande uit een ochtend- en middaggedeelte.
Houd naast 8 uur contactonderwijs rekening met 4 uur voorbereidingstijd. Het voorbereiden en maken van het examen kost ongeveer 4 uur.

U leert:

  • Adviseren over diagnostiek en behandeling van afwijkingen in de hemostase.
  • Adviseren over een juist gebruik van langhoudbare bloedproducten bij afwijkingen van de hemostase.

Certificaat

De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk examen dat per e-mail wordt verstrekt. Alleen in bijzondere omstandigheden zijn er herkansingsmogelijkheden.
Bij een voldoende voor het schriftelijke tentamen ontvangt u het certificaat Hemostase.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over de cursus Hemostase contact op via opleidingen@sanquin.nl

Data

In het begin van 2022 wordt de cursus opnieuw aangeboden.

Aanmelden

Heeft u belangstelling voor dit aanbod? Vul dan uw gegevens in, dan houden we u op de hoogte.