Omschrijving

Sanquin Bloedvoorziening verzorgt de cursus Hematopoetische stamceltransplantatie en nieuwe cellulaire therapieën (voormalige module Stamcellen). De cursus behandelt de technieken waarmee hematopoietische stamcellen en andere producten voor cellulaire therapie worden verkregen en de klinische toepassingen daarvan. Tevens wordt ingegaan op bloedgroepincompatibiliteit en transfusie rondom stamceltransplantatie.

Na afloop van de cursus heb je inzicht in:

  • De bewerking van hematopoietische stamcellen
  • De technische en fysiologische aspecten van stamcelaferese
  • De achtergrond, indicatie en complicaties van hematopoietische stamceltransplantatie
  • Transfusieproblematiek rondom hematopoietische stamceltransplantatie
  • De nieuwe ontwikkelingen op het gebied van cellulaire therapie

Voor wie

De cursus hematopoetische stamceltransplantatie en nieuwe cellulaire therapieën is bestemd voor de transfusiegeneeskundige opleiding van artsen en overige professionals, werkzaam in de Transfusiegeneeskunde. Als niveau wordt tenminste hbo niveau verwacht.

Locatie

De cursus zal online plaatsvinden via MS Teams.

Kosten

De kosten voor de cursus bedragen € 165,00. De prijs is inclusief lesmateriaal en exclusief 21% btw.

Meer informatie

Tijdsinvestering

De cursus beslaat een ochtend van 09.00 – 13.15 uur.
Houd naast 4 uur contactonderwijs rekening met 4 uur voorbereidingstijd. Het voorbereiden en maken van het examen kost ongeveer 4 uur.

Certificaat

De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk examen dat per e-mail wordt verstrekt. Alleen in bijzondere omstandigheden zijn er herkansingsmogelijkheden.
Bij een voldoende voor het schriftelijke tentamen ontvangt u het certificaat Hematopoetische stamceltransplantatie en nieuwe cellulaire therapieën.

Meer weten

Mail voor meer informatie over de cursus Hematopoetische stamceltransplantatie en nieuwe cellulaire therapieën naar opleidingen@sanquin.nl

Data

Vul hieronder het formulier in om je aan te melden.

Data
20 december 2021Aanmelden

Aanmelden

U kunt dit formulier gebruiken om u aan te melden.
  • Indien van toepassing
  • Indien de factuur gestuurd moet worden naar een ander e-mailadres als hierboven vermeld, hier graag het e-mailadres invullen
  • Indien er een kostenplaats op de factuur moet worden vermeld, hier graag aangeven
  • Indien er een andere adressering op de factuur moet komen, hier graag aangeven