Omschrijving

De cursus Donorkeuring van Sanquin Bloedvoorziening behandelt alle aspecten van de verschillende soorten keuringen van donors van bloed, weefsels of organen. Je doet elementaire en functionele kennis en vaardigheden op. Daarmee kan je de keuring van donors adequaat en veilig uitvoeren.

Je leert:

  • Donorkeuring en keuringsbeslissingen plaatsen in een wettelijk kader
  • Donors informeren over het doel en de werkwijze van de verschillende typen donorkeuringen en soorten donaties
  • Beargumenteren waarom en hoe risico’s voor donor en ontvanger uitgesloten worden
  • Onderbouwde beslissingen nemen tussen goed- of afkeuren van de donor en in geval dit strijdig mocht zijn met de vigerende richtlijnen dit inhoudelijk verantwoorden
  • Donors bij complexe keuring- en afkeuringsituaties adequaat voorlichten en begeleiden
  • Uitzonderingen weergeven op keuringseisen voor bijzondere situaties zoals autologe/bestemde donaties
  • Medewerkers adequaat superviseren bij gedelegeerde onderdelen van de donorkeuring
  • De medische verantwoordelijkheid bij donorkeuring dragen

Voor wie

De cursus Donorkeuring is interessant als je in jouw functie te maken hebt met de keuring van donors zoals (donor)artsen en transfusieartsen. Het advies voor deelname aan de cursus is een vooropleiding op hbo-niveau.

Locatie

Sanquin Hoofdkantoor
Plesmanlaan 125
1066 CX  Amsterdam

 

Kosten

De kosten voor de cursus bedragen € 525,00.
De prijs is inclusief lesmateriaal en exclusief 21% btw.

 

Meer informatie

Tijdsinvestering

De cursus beslaat één dag bestaande uit een ochtend- en middaggedeelte.
Houd naast 8 uur contactonderwijs rekening met 4 uur voorbereidingstijd.
Het voorbereiden en maken van het examen kost ongeveer vier uur.

Certificaat

De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk examen dat per e-mail wordt verstrekt. Alleen in bijzondere omstandigheden zijn er herkansingsmogelijkheden. Bij een voldoende voor het schriftelijke tentamen ontvang je het certificaat.

Meer informatie?

Wil je eerst meer informatie, neem dan contact op met opleidingen@sanquin.nl

Data

Data
5 november 2024Aanmelden