Omschrijving

De cursus Donorkeuring van Sanquin Bloedvoorziening behandelt alle aspecten van de verschillende soorten keuringen van donors van bloed, weefsels of organen. U doet elementaire en functionele kennis en vaardigheden op. Daarmee kunt u de keuring van donors adequaat en veilig uitvoeren.

U leert:

 • Donorkeuring en keuringsbeslissingen plaatsen in een wettelijk kader.
 • Donors informeren over het doel en de werkwijze van de verschillende typen donorkeuringen en soorten donaties.
 • Beargumenteren waarom en hoe risico’s voor donor en ontvanger uitgesloten worden.
 • Onderbouwde beslissingen nemen tussen goed- of afkeuren van de donor en in geval dit strijdig mocht zijn met de vigerende richtlijnen dit inhoudelijk verantwoorden.
 • Donors bij complexe keuring- en afkeuringsituaties adequaat voorlichten en begeleiden.
 • Uitzonderingen weergeven op keuringseisen voor bijzondere situaties zoals autologe/bestemde donaties.
 • Medewerkers adequaat superviseren bij gedelegeerde onderdelen van de donorkeuring.
 • De medische verantwoordelijkheid bij donorkeuring dragen.

Voor wie

De cursus Donorkeuring is interessant als u in uw functie te maken heeft met de keuring van donors zoals (donor)artsen en transfusieartsen

De minimale vereiste voor deelname aan de cursus is een vooropleiding op HBO-niveau.

Locatie

Plesmanlaan 125 , Amsterdam

Kosten

De kosten voor de cursus bedragen € 325,00. De prijs is inclusief lesmateriaal en exclusief 21% btw.

Meer informatie

Tijdsinvestering

De cursus beslaat één dag bestaande uit een ochtend- en middaggedeelte.
Houd naast 8 uur contactonderwijs rekening met 4 uur voorbereidingstijd. Het voorbereiden en maken van het examen kost ongeveer vier uur.

Certificaat

De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk examen dat per e-mail wordt verstrekt. Alleen in bijzondere omstandigheden zijn er herkansingsmogelijkheden.
Bij een voldoende voor het schriftelijke tentamen ontvangt u het certificaat Donorkeuring.

Meer informatie?

Wilt u eerst meer informatie over de cursus Donorkeuring, dan kunt u een mail sturen naar opleidingen@sanquin.nl

Data

Kies hieronder uit de beschikbare data.

Data
13 januari 2022Aanmelden
19 mei 2022Aanmelden

Aanmelden

U kunt dit formulier gebruiken om u aan te melden.
 • Indien van toepassing
 • Indien de factuur gestuurd moet worden naar een ander e-mailadres als hierboven vermeld, hier graag het e-mailadres invullen
 • Indien er een kostenplaats op de factuur moet worden vermeld, hier graag aangeven
 • Indien er een andere adressering op de factuur moet komen, hier graag aangeven