Omschrijving

De cursus Aferese I behandelt aspecten rondom aferese. Theoretische achtergronden, donorkeuring, toepassingsgebieden en ‘trouble shooting’ komen aan de orde.

U leert:

 • De geschiedenis en achtergronden van aferese.
 • De behoefte aan aferesecomponenten in Nederland.
 • De toepassing van afereseproducten.
 • De verschillende principes en technieken van aferese.
 • De cellagen die tijdens aferese te onderscheiden zijn.
 • De wijzen waarop verschillende aferesecomponenten worden verkregen.
 • Wanneer er indicaties zijn voor immunisatie van donors (met uitzondering van anti-D donors).
 • De afwijkende keuringseisen die voor plasma- en cytaferse donors gelden.
 • Hoe te handelen bij complicaties, met name bij ongewenste donorreacties tijdens/na een afereseprocedure.
 • Mogelijke technische afwijkingen gedurende een afereseprocedure (trouble shooting).

Voor wie

De cursus is interessant voor mensen die in hun functie in aanraking komen met aferese of afereseproducten, zoals klinisch chemici, medisch specialisten of apothekers.

Voor deelname aan de cursus is een vooropleiding op minimaal HBO-niveau vereist.

Locatie

Plesmanlaan 125 , Amsterdam

Kosten

De prijs is inclusief lesmateriaal en exclusief 21% btw

Meer informatie

Tijdsinvestering

De cursus beslaat één dag bestaande uit een ochtend- en middaggedeelte. Houd naast 8 uur contactonderwijs rekening met 4 uur voorbereidingstijd. Het voorbereiden en maken van het examen kost ongeveer vier uur.

Certificaat

De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk examen dat per e-mail wordt verstrekt. Alleen in bijzondere omstandigheden zijn er herkansingsmogelijkheden. Bij een voldoende voor het schriftelijk examen ontvangt u het certificaat Aferese 1.

Meer informatie

Wilt u eerst meer informatie over de cursus Aferese I, mail dan naar opleidingen@sanquin.nl 

Data

Vul hieronder het formulier in om u aan te melden.

Data
12 november 2021Aanmelden

Aanmelden

U kunt dit formulier gebruiken om u aan te melden.
 • Indien van toepassing
 • Indien de factuur gestuurd moet worden naar een ander e-mailadres als hierboven vermeld, hier graag het e-mailadres invullen
 • Indien er een kostenplaats op de factuur moet worden vermeld, hier graag aangeven
 • Indien er een andere adressering op de factuur moet komen, hier graag aangeven