Omschrijving

De cursus Aferese I behandelt aspecten rondom aferese. Theoretische achtergronden, donorkeuring, toepassingsgebieden en ‘trouble shooting’ komen aan de orde.

Leerdoelen

  • De geschiedenis en achtergronden van aferese
  • De behoefte aan aferesecomponenten in Nederland
  • De toepassing van afereseproducten
  • De verschillende principes en technieken van aferese
  • De cellagen die tijdens aferese te onderscheiden zijn
  • De wijzen waarop verschillende aferesecomponenten worden verkregen
  • De afwijkende keuringseisen die voor plasma- en cytaferse donors gelden
  • Hoe te handelen bij complicaties, met name bij ongewenste donorreacties tijdens/na een afereseprocedure
  • Mogelijke technische afwijkingen gedurende een afereseprocedure (trouble shooting)

Voor wie

De cursus is interessant voor mensen die in hun functie in aanraking komen met aferese of afereseproducten, zoals artsen medische donorzaken, klinisch chemici, medisch specialisten of apothekers.
Voor deelname aan de cursus is een vooropleiding op minimaal MBO-niveau vereist. Mensen met medische kennis zouden deze module ook kunnen volgen.

Locatie

Sanquin Hoofdkantoor
Plesmanlaan 125
1066 CX  Amsterdam

Kosten

De kosten bedragen 525,- euro*.
Deze prijs is inclusief lesmateriaal en exclusief 21% btw.

* Het boek ‘Principles of Apheresis Technology’ (vanaf 6e editie) is verplichte studie. Dit boek zit niet inbegrepen in bovenstaande prijs. Indien je niet over dit boek beschikt, dan is het mogelijk om het te bestellen. Dit kun je aangeven op het inschrijfformulier. De kosten van dit boek zijn € 130.00 excl. btw.

Meer informatie

Voorbereidende informatie

Voorafgaand aan de module is het van belang dat je hoofdstuk 2, hoofdstuk 5 en hoofdstuk 7 van het boek ‘Principles of Apheresis Technology’ bestudeert.

Accreditatie

Er wordt accreditatie aangevraagd bij de beroepsverenigingen NIV en AbSg.

Tijdsinvestering

De cursus beslaat één dag van 9.30 – 16.30 uur.
Houd naast het contactonderwijs rekening met 4 uur voorbereidingstijd.
Het voorbereiden en maken van het examen kost ook ongeveer 4 uur.

Certificaat

De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk examen dat per e-mail wordt verstrekt. Alleen in bijzondere omstandigheden zijn er herkansingsmogelijkheden. Bij een voldoende voor het schriftelijk examen ontvang je het certificaat.

Meer informatie

Wilt u eerst meer informatie, mail dan naar opleidingen@sanquin.nl 

Data

Deze cursus wordt 2x per jaar georganiseerd. Je kunt kiezen uit 5 juli of 29 november 2024.

Data
29 november 2024Aanmelden