Omschrijving

Binnen de medische laboratoria is permanente aandacht voor de problematiek rondom bloedtransfusie. Nieuwe regelgeving en nieuwe technieken hebben een duidelijke invloed op het werk in de transfusielaboratoria van de ziekenhuizen. Tijdens de voorbereiding van een transfusie kunnen zich in het laboratorium onverwachte problemen voordoen, waarvoor snel een oplossing zal moeten worden gevonden. Steeds meer wordt ook van analisten kennis en kunde gevraagd om te kunnen bijdragen aan een optimale toediening van bloed en bloedproducten aan patiënten.

Voor wie

Deze driedaagse cursus is bij uitstek geschikt voor analisten, die zich na hun algemene opleiding, nader willen scholen op het gebied van de bloedtransfusie inclusief de nieuwste richtlijnen bloedtransfusie. Ook het beleid bij patiënten die behandeld worden met anti CD38 (Daratumumab) komt aan de orde. Voor kandidaten die hun kennis in algemene zin willen ‘opfrissen’ is de cursus ook geschikt.

Locatie

Sanquin Hoofdkantoor
Plesmanlaan 125
1066 CX  Amsterdam

Kosten

De kosten bedragen € 1225,00,-
De prijs is inclusief lesmateriaal en exclusief 21% btw.

Meer informatie

Tijdsinvestering

De cursus bestaat uit drie lesdagen van 9.30-16.00 uur.
Houd naast circa 22 uur contactonderwijs rekening met 4 uur voorbereidingstijd.
Het voorbereiden en maken van het examen kost ongeveer vier uur.

Certificaat

De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk examen dat per e-mail wordt verstrekt. Alleen in bijzondere omstandigheden zijn er herkansingsmogelijkheden. Bij een voldoende voor het schriftelijke tentamen ontvang je het certificaat.

Accreditatie

Er wordt accreditatie aangevraagd bij de beroepsvereniging NVML: 18 UEC punten

Meer informatie

Mocht je vragen hebben over deze module, dan kan je contact opnemen met opleidingen@sanquin.nl 
Voor meer inhoudelijke informatie over de cursus kan je contact opnemen met Peter: p.ligthart@sanquin.nl.

Data

Data
15 januari 2025 (Dag 1)


Aanmelden