Omschrijving

De cursus Aferese II / III staat grotendeels los van de cursus Aferese I en kan apart gevolgd worden. Waar in Aferese I basiskennis en regelgeving over bloeddonor aferese centraal staat, is de cursus Aferese II / III een theoretische cursus met kennis voor aferese operators en -verpleegkundigen en voor basisartsen en medisch specialisten geïnteresseerd in aferese.

De cursus Aferese II / III is een twee daagse cursus met een modulair programma met theoretische en praktische informatie samengesteld door de mondiale Joint Task Force for Apheresis Education and Certification.

Het verschil tussen Aferese II en Aferese III is de module Anatomie. Deze module wordt in het programma als eerste ingepland op dag 2 van de cursus.

Leerdoelen

  • Donoren en patiënten informeren over de verschillende typen aferese procedures
  • Donoren en patiënten informeren over complicaties en preventie van complicaties van afereseprocedures
  • Achtergrondkennis over aferesetechnieken en van de benodigde apparatuur hebben
  • Donoren en patiënten voor aferese procedures ter verkrijging van producten voor cellulaire therapieën adequaat over de procedure voorlichten
  • De geschiktheid van donoren voor aferese procedures ter reducering van het ferritine gehalte beoordelen, hen daar adequaat over voorlichten en de procedures begeleiden vanuit medisch oogpunt
  • Optredende complicaties bij aferese herkennen en adequaat handelen
  • Collega’s adviseren over indicaties en toepassing van therapeutische aferese

Voor wie

De cursus Aferese II / III is interessant voor basisartsen en medisch specialisten geïnteresseerd in aferese, aferese operators en -verpleegkundigen.
Voor deelname aan de cursus is een vooropleiding op minimaal hbo-niveau vereist.

Locatie

De cursus Aferese II / III wordt georganiseerd op het hoofdkantoor van Sanquin.

Plesmanlaan 125
1066 CX Amsterdam
Ruimte B108

Kosten

De kosten voor de tweedaagse cursus bedragen €795,00. De totaalprijs is inclusief lesmateriaal* en afhankelijk van uw keuze (diner en/of overnachting**). De kosten zijn exclusief 21% btw.

* Een aantal hoofdstukken van het boek ‘Principles of Apheresis Technology’ – vanaf 6e editie; zijn verplichte studie. Dit boek zit niet inbegrepen in bovenstaande prijs. Indien je niet over dit boek beschikt, dan is het mogelijk om het te bestellen via opleidingen@sanquin.nl. De kosten van dit boek zijn € 130.00 exclusief btw.
** De cursus beslaat twee dagen. De kosten voor de overnachting bedragen ongeveer € 150,00.

Meer informatie

Tijdsinvestering

De cursus beslaat twee dagen.
Houd naast 16 uur contactonderwijs rekening met 8 uur voorbereidingstijd.
Het voorbereiden en maken van het examen kost ongeveer vier uur.

Accreditatie

Er is accreditatie aangevraagd voor NIV en NVKC.

Certificaat

De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk examen. Alleen in bijzondere omstandigheden zijn er herkansingsmogelijkheden.
Bij een voldoende voor het schriftelijke tentamen ontvang je het certificaat Aferese II / III.

Trainingen op maat

Wanneer organisaties meerdere deelnemers de module willen laten volgen, is het ook mogelijk de
samenstelling aan te passen aan specifieke wensen of locatie. Indien gewenst kan de module ook
in het Engels gegeven worden. Voor meer informatie kan je contact opnemen met opleidingen@sanquin.nl

Meer informatie

Wil je eerst meer informatie over de cursus Aferese II / III of heb je vragen, mail dan naar opleidingen@sanquin.nl

Data

Schrijf je hier in voor de module Aferese II/III op donderdag 2 en vrijdag 3 februari 2023.

Data
3 februari 2023Aanmelden