Kennis heeft samenwerking nodig voor impact

Interview met Anouk Wagenaar – oprichter Sanquin Academy
17 september 2021


Per 2021 is de Sanquin Academy gestart als onafhankelijk bedrijfsonderdeel binnen het New West Health & Innovation District. In dit interview vertelt oprichter Anouk Wagenaar over de doelstelling en mogelijkheden van de Sanquin Academy, en haar motivatie en ambities met de Academy.

Wat is het doel van de Sanquin Academy?
We bieden goed vormgegeven opleidingen aan op het gebied van bloed-gerelateerde ziekten. Daar is Sanquin immers de autoriteit in! Door collega’s vanuit verschillende divisies bij elkaar te brengen, en bovendien in contact te brengen met professionals ‘van buiten’ ontstaan waardevolle verbindingen. Hierdoor kunnen zij samen weer sneller patiënten genezen.

Ons aanbod van vakinhoudelijke modules en vaardigheidstrainingen is relevant, actueel en uitdagend. Tijdens onze trainingen ontstaan belangrijke verbindingen. Enerzijds zijn dit de nieuwe verbindingen in ieders hoofd; deelnemers krijgen relevante inhoudelijke kennis en inzichten waarmee ze hun werk beter kunnen uitvoeren. En anderzijds ontstaan door de ontmoetingen nieuwe werkrelaties waarmee deelnemers effectiever kunnen samenwerken in de zorgketen. Een mooie bijvangst is bovendien, dat we via onze opleidingen ook leuke nieuwe collega’s aantrekken!

Om de lezer een voorbeeld te geven; tijdens de training ‘Verbinding met je omgeving, netwerken en allianties’ zaten professionals uit alle divisies van Sanquin bij elkaar. Ze kregen de opdracht om met een eigen vraagstuk aan de slag te gaan. Tijdens de sessie kwam de groep erachter dat een aantal van hen aan hetzelfde vraagstuk werkte. Door kennis en ervaringen met elkaar te delen ontstonden zo ter plekke betere oplossingen.

Wat zijn nog meer voorbeelden van jullie aanbod en voor wie is dit interessant?
We bieden vakinhoudelijke kennismodules aan over onder andere Hemostase, Immunohematologie en Aferese. Daarnaast bieden we vaardigheidstrainingen aan op onderwerpen als projectmanagement, ondernemerschap, het nieuwe samenwerken en leiderschap. En tenslotte trainingen op het gebied van kennisoverdracht en communicatie zoals ‘kennis delen voor docenten’ en ‘kennis delen in de praktijk’.

Ons aanbod is geschikt voor mensen op diverse plekken in de zorgketen zoals artsen, analisten, klinisch chemici en laboranten. Maar ook voor startups en leidinggevenden in de zorgketen zit er interessant aanbod tussen. We organiseren ook symposia en lezingen over actuele onderwerpen, zoals Covid-19. Veel lezingen en symposia van Sanquin zijn geaccrediteerd door beroepsverenigingen en kunnen daarom worden ingezet voor het vergaren van PE-punten.

Wat heeft jou gemotiveerd om de Sanquin Academy op te zetten?
De maatschappelijke waarde van onze inhoudelijke expertise is enorm; dat is echt ‘ons goud’! Wat voor velen van ons wellicht vanzelfsprekend is, is voor de buitenwereld heel waardevol. Met de Sanquin Academy wil ik ervoor zorgen dat onze expertise sneller zichtbaar en erkend wordt in de buitenwereld. Hoe meer mensen door ons leren en geïnspireerd raken, hoe effectiever zij in positie kunnen werken. Ik wil bovendien dat wij als Sanquin zelf innovatief en geïnspireerd blijven.

Met de Sanquin Academy willen we een inspirerende plek bieden waar professionals uit de zorgketen samen kunnen komen en tijd nemen voor professionalisering, ontmoeting en reflectie. Een expert zijn betekent niet automatisch dat je je kennis ook op effectieve wijze kunt delen en anderen kunt inspireren. Hoe moeilijk het laatste is, wordt vaak onderschat. Ik wil laten ervaren, wat goede kennisdeling ons op kan leveren, dat motiveert mij enorm.

Waar zou jij met de Academy willen staan over 5 jaar?
Over 5 jaar is de Sanquin Academy een goedlopend zelfstandig opleidingsplatform binnen het Hid. Het is niet meer weg te denken. Professionals intern en extern weten hun weg te vinden naar de Sanquin Academy om kennis over te brengen en zich professioneel te ontwikkelen. De Academy biedt als verbindende schakel voor alle partijen een zeer mooi aanbod van vakinhoudelijke modules, relevante vaardigheidstrainingen en inspiratiesessies. De verbonden docenten en mentoren zijn het kloppend hart.

Het komend jaar ligt onze focus op aan de buitenwereld laten zien wat de professionals van Sanquin en andere Hid-bewoners allemaal kunnen. We willen meer naar buiten treden en de professionals meer podium geven. We willen daarnaast ook de verschillende doelgroepen goed in kaart brengen en leren kennen, om zodoende steeds een passend aanbod te kunnen bieden. We zien nu al dat mensen zich inschrijven op meerdere (soms wel 9!) modules.

Hoe kiezen jullie de inhoudelijke onderwerpen voor de opleidingen?
Wij kiezen de inhoudelijke onderwerpen voor de opleidingen door goed te luisteren naar inhoudelijke experts en trainers. Welke kennis vinden zij belangrijk om over te dragen, welk verhaal willen ze vertellen? Daarnaast brengen we de behoefte van de doelgroep in kaart. Welke leerwensen leven er bij wie? Onze rol is om vervolgens met dezelfde docenten en trainers de geschikte onderwerpen te selecteren en de juiste leerdoelen te formuleren.

Voor een goede opleiding moet je heel goed selecteren. Dat is zo ontzettend belangrijk. We ondersteunen daarnaast docenten bij de vormgeving van hun opleiding. Dit doen we overigens op dezelfde wijze met ontwikkelvraagstukken binnen Sanquin, vaak voor leidinggevenden en hun teams of afdeling. We gaan dan ook in gesprek en starten met onderzoek naar de precieze leerdoelen in relatie tot waar de toekomstige deelnemer zich bevindt. Vervolgens komen we met een advies voor een leerinterventie.

Welke rol gaat de Academy vervullen binnen het Hid?
Sanquin Academy zal voor de ondernemers een inspirerende ontmoetingsplek worden, weg uit de hectiek van alledag, waar ze samen professionaliseren. Zodat ze met een vergroot netwerk en vernieuwde inzichten en tools sneller impact kunnen maken.

Met het ontstaan van het Hid krijgen we een mooie versnelling, het gaat een nieuwe impuls brengen. We kunnen met de nieuwe bewoners kleine en grote partijen aan elkaar verbinden. De Sanquin Academy zal ook hier een goede verbindende rol kunnen pakken door samenwerkingen te begeleiden enerzijds en anderzijds door gerichte opleidingen aan de Hid-bewoners.

Voor de start-ups en samenwerkingspartners biedt de Sanquin Academy diverse trainingen en/of maatwerk begeleiding aan. We zullen starten met vaardigheidstrainingen rondom leiderschap, samenwerken en innovatie. De Academy biedt deze trainingen aan voor de hele ondernemende Hid-community. De ondernemers leggen hiermee een goede basis onder hun ondernemerschap én zij vergroten hun netwerk. Daarnaast bieden we voor de ondernemers ook maatwerkbegeleiding bij ontwikkel- of samenwerkvraagstukken. Binnenkort organiseren we bijvoorbeeld een sessie over samenwerking met OLVG lab en diagnostiek.

Wij zijn goed in het stimuleren van het gesprek. Door de goede vragen te stellen. Eerst reflecteren en daarna elkaar helpen met best practices. Wij bereiden dan de goede werkvormen en vragen voor. En halen de juiste trainers en expertise in huis.

Wat verandert er voor Sanquiners nu de Academy zich ook meer extern gaat oriënteren?
Wat we zien, is dat ‘leren in een groep’ meer ontwikkeling losmaakt. Dat is dus een volgende stap. Naast het bieden van een aantal succesvolle open inschrijving vaardigheidsmodules, gaan we toe naar het opleiden van hele teams en afdelingen.

Voor de losse vaardigheidsmodules verandert er praktisch niet zo veel, behalve dat de aanmeldingen binnenkort niet meer via de Sanquin website gaan, maar via www.sanquinacademy.nl

Kan iedereen (ook buiten het Hid) zich aanmelden voor opleidingen?
Ja, voor de vakinhoudelijke modules stond dat al open en vanaf 1 november geldt dit ook voor vaardigheden. We krijgen aanmeldingen van instellingen en ziekenhuizen en willen ook uitbreiden naar commerciële partijen. We blijven wel in de zorgketen.

We denken dat een meer diverse deelnemersgroep veel nieuwe energie en inzichten oplevert. Iedere deelnemer is een potentiele samenwerkingspartner en het vergroot ieders netwerk. We zorgen ervoor dat eenieder zich welkom voelt, besteden tijd aan goede kennismaking en borgen de veiligheid. De trainers zullen hierop toezien.