Op 25 oktober vond een van de refereerbijeenkomsten van de Unit Transfusiegeneeskunde plaats, getiteld: Convalescentenplasma voor COVID-19 patiënten, een update: baat het niet dan schaadt het niet?

Cynthia So-Osman, transfusiespecialist van de Unit Transfusiegeneeskunde, gaf hierin een update van de stand van zaken omtrent de effectiviteit en veiligheid van convalescentenplasma) voor de behandeling van COVID-19 patiënten. Andere vormen van passieve immunisatie (toepassing van hyperimmuunglobulines en monoclonale antilichamen) werden eveneens benoemd. Daarnaast ging ze uitgebreider in op de mogelijke schadelijke effecten van convalescentenplasma, naar aanleiding van een  recent verschenen artikel van Philippe Bégin, et al. gepubliceerd in Nature Medicine in september 2021 (doi.org/10.1038.s41591-021-01488-2).

Na afloop van deze bespreking: is de  deelnemer op de hoogte van de laatste stand van zaken omtrent de effectiviteit en veiligheid van convalescentplasma afkomstig van donors voor de behandeling voor COVID-19 patiënten, heeft de deelnemer kennis van de vereiste producteigenschappen voor een optimale werkzaamheid van convalescentenplasma, en weet de deelnemer op welke vlakken er nog meer wetenschappelijk onderzoek nodig is om de rol van convalescentenplasma te beoordelen in het therapeutisch arsenaal voor de behandeling van COVID-19.

Het filmpje van de refereerbijeenkomst kun je hier terugkijken.