Op donderdagmiddag 30 maart 2023 staat de ONLINE voorjaarsbijeenkomst van het Kennisplatform Transfusiegeneeskunde Zuidoost gepland.

TRANSFUSIECASUISTIEK BIJ BIJZONDERE PATIENTENGROEPEN

Voor wie?
De onderwijsbijeenkomst is in de eerste plaats bedoeld voor directe beroepsbeoefenaren: analisten, hemovigilantie-functionarissen, klinisch chemici, transfusieartsen, donorartsen, medisch specialisten, arts-assistenten, verpleegkundigen en andere professionals die betrokken zijn bij de toediening van bloedproducten.

Programma
Zie het volledige programma hier.

Accreditatie
Voor deze onderwijsmiddag is accreditatie aangevraagd bij NIV, ABSG, NVKC en NVML.

Aanmelden?
Aanmelden kan via DEZE LINK!

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.