CASUÏSTIEK

PROGRAMMA
Voorzitters: prof. dr. E. Beckers, MUMC+ en dr. Annegeet van den Bos, Radboudumc

13.00 – 13.20 uur
Classificatie van transfusiereacties: van klassieke indeling tot presenterend symptoom

prof. dr. Erik Beckers, internist-hematoloog, MUMC+

13.20 – 14.00 uur
Dyspnoe door transfusie, melding van de maand; meldingsprocedure, toepassing algoritme door bureau TRIP

drs. Layla de Jonge, TRIP

14.00 – 14.20 uur
DAT negatieve acute hemolytische transfusiereactie?

dr. ir. Aldy Kuypers, klinisch chemicus, Maasziekenhuis Pantein, Beugen

drs. Saskia Spelmink, transfusiearts/donorarts KNMG, Sanquin Bloedbank

14.20 – 14.40 uur
PAUZE

14.40 – 15.00 uur
Uitstel is geen afstel; casus met anti-E

Anke te Stroet, hemovigilantie medewerker, Rijnstate ziekenhuis Arnhem

15.00 – 15.20 uur
Veilige donors en donorveiligheid

drs. Petra Huijts, donorarts, Sanquin Bloedbank

15.20 – 15.40 uur
Kruisproef negatieve acute hemolytische transfusiereactie

dr. Irene Keularts, klinisch chemicus, MUMC+

Voor wie?
De onderwijsbijeenkomst is in de eerste plaats bedoeld voor directe beroepsbeoefenaren: analisten, hemovigilantie-functionarissen, klinisch chemici, transfusieartsen, donorartsen, medisch specialisten, arts-assistenten, verpleegkundigen en andere professionals die betrokken zijn bij de toediening van bloedproducten.

Accreditatie

Voor deze onderwijsmiddag is accreditatie aangevraagd bij NIV, ABSG, NVKC en NVML.

Aanmelden

Aanmelden kan via DEZE LINK!

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.