De Sanquin Academy bestaat alweer anderhalf jaar in haar nieuwe jasje. Een nieuwe plek op het Health & Innovation district, een nieuw team, een nieuwe website, logo en deels een nieuw aanbod. Absoluut een spannende tijd, want weten de trouwe bezoekers de modules van Sanquin nog wel te vinden? Maar wat hebben jullie ons daarin verrast en wat zijn wij trots dat dat gelukt is. Meer dan 1000 deelnemers hebben ons het afgelopen jaar gevonden en deelgenomen aan cursussen, Webinars en maatwerktrajecten. In deze nieuwsbrief vertellen we je meer over kennisdeling en ontmoeting bij de Sanquin Academy.

Het enthousiasme om kennis op te doen is heel groot bij onze deelnemers. En niet alleen de deelnemers zijn kennis slurpers, onze docenten kunnen er ook wat van. Zij scherpen hun modules steeds aan met nieuw vergaarde kennis. Dat is ook niet gek, want zorgvuldige uitwisseling en benutting van kennis is noodzakelijk om te komen tot succesvolle innovatieve veranderingen. In de afgelopen jaren is wel duidelijk geworden wat het maatschappelijk belang is van een effectieve en innovatieve gezondheidszorg. We moeten wendbaar zijn en op iedere onverwachte situatie snel kunnen inspelen. Goede kennisdeling en samenwerking zijn daarin van levensbelang. En dat is precies wat we met de Sanquin Academy willen bereiken. We willen een inspirerende plek bieden waar professionals samen kunnen komen en prioriteit geven aan professionalisering, ontmoeting en reflectie.

Onze docenten zijn het kloppend hart van de Sanquin Academy. Zij zijn de inhoudelijke experts en weten heel veel over bloed gerelateerde ziekten. We stellen daarom graag in iedere nieuwsbrief een docent aan je voor. Een expert zijn betekent niet automatisch dat het makkelijk is om op effectieve wijze je kennis te delen en anderen te inspireren. Daarom worden onze docenten getraind in didactische vaardigheden. Daarover kan je in deze nieuwsbrief meer lezen. Ook als je een professional buiten Sanquin bent, die veel kennis deelt, kan je deelnemen aan de training didactische vaardigheden. Verder lees je in deze nieuwsbrief over de ervaringen van onze deelnemers bij de Sanquin Webinars en over het belang van lerende organisaties. We hebben als team van de Sanquin Academy grote ambities en we willen innovatief en effectief te werk gaan. Heb je tips, ideeën over nieuwe modules of iets anders dat je wilt delen? Mail of bel ons vooral! 

Voor nu veel leesplezier en tot ziens bij de Sanquin Academy!

Anouk Wagenaar, Yentl Dirks en Kim Dijkman

Team Sanquin Academy