Omschrijving

Omschrijving

In deze verdiepingsmodule ga je onder leiding van twee ervaren begeleiders onderzoeken hoe jij sturing geeft en wilt geven aan verschillende samenwerkingsverbanden (groot en klein). Wat zijn je opvattingen en voorkeuren over samenwerking en welke rol(len) zie je voor jezelf? Van leiders/ professionals wordt tegenwoordig verwacht om met hele teams/ afdelingen/ organisaties een gedeelde ambitie tot stand te brengen. In hoeverre doe je dit eigenlijk bewust? En in hoeverre is hetgeen wat je doet ook echt samenwerken? 

De training is voor ervaren professionals, ondernemers en leiders, die zichzelf graag uitdagen en op praktisch filosofische wijze het begrip ‘samenwerken’ voor zichzelf willen afpellen. Met de opgedane inzichten zal je je bewust en effectiever in samenwerkingen kunnen opstellen. We gaan met elkaar onderzoeken wat sturing geven aan samenwerking voor je betekent op drie niveaus:

 • Micro: Ik & samenwerking
  • Bewustzijn, reflectie en zelfinzicht
 • Macro: Mijn organisatie & samenwerking
  • Organisatie bewustzijn en inzicht in patronen
 • Meso: Ik, mijn organisatie & samenwerkingen in de keten
 • Community bewustzijn en inzicht in patronen

Tijdsinvestering
De training beslaat 2 dagen. Houd naast deze 16 uur contactonderwijs rekening met ongeveer 2 uur voorbereidingstijd, 1 uur voor iedere module. Voorafgaand worden je leerwensen door de begeleiders geïnventariseerd.

Voor wie

Deze verdiepingsmodule is geschikt voor ervaren professionals/ ondernemers/ leiders die zichzelf willen uitdagen op het thema samenwerking. Het is geen vaardigheidstraining waarin concrete gesprekstechnieken worden getraind, maar juist een programma waar je met gelijkgestemden de ruimte krijgt om eerst maar eens diep te reflecteren over hoe je jezelf verhoudt tot alle samenwerkingsverbanden. Het programma inspireert tot reflectie, ontwikkeling en vernieuwing.

Locatie

Deze training wordt verplaatst naar 2023.

 

Kosten

Deze Masterclass kost €1750,- p.p. (exclusief btw) voor twee dagen bij minimaal 8 deelnemers.

Meer informatie

Aanmelden en annuleringsprocedure

Aanmelden
Je kunt je na goedkeuring van je leidinggevende rechtstreeks aanmelden via onderstaand inschrijfformulier. Voor overige vragen kun je contact opnemen met de Sanquin Academy via opleidingen@sanquin.nl.

Annulering en kosten

 • Meld je annulering bij je leidinggevende en geef het ook per per e-mail door aan het trainingsbureau of de organisator. Op de dag zelf doe je dit ook telefonisch.
 • Probeer een vervanger te vinden die je plaats kan innemen.
 • Tot 4 weken voor aanvang kun je kosteloos annuleren.
 • Binnen 4 weken annuleren wordt 100% van het cursusgeld in rekening gebracht.

LET OP: annuleren op het laatste moment of niet op komen dagen kan betekenen dat de training voor je collega’s ook niet door kan gaan, omdat er zonder jou te weinig deelnemers zijn. Daarnaast belast je dan de organisatie ook nog met de kosten van de training van alle deelnemers. We willen dat zo veel mogelijk voorkomen en je vragen hier rekening mee te houden, voordat je tot annulering over gaat. Wanneer het echt onmogelijk is om te komen, zorg dan voor een vervanger!

Data

Deze training wordt verplaatst naar 2023.