Omschrijving

Sanquin verzorgt op not-for-profit basis de bloedvoorziening in Nederland en bevordert de transfusiegeneeskunde. Hierbij voldoet de organisatie aan de hoogte eisen van kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid. In de wet staat dat Nederland zelfvoorzienend moet zijn in bloedproducten. Dat moet gebeuren op basis van vrijwillig en belangeloos afgestaan bloed.

De divisie Bloedbank van Sanquin zorgt voor het behoud en de werving van donors. De Bloedbank regelt ook de inzameling van bloed op de vele afnamelocaties in ons land. Zonder de 400.000 donors in Nederland zou Sanquin haar levensreddende werk niet kunnen doen. Vandaar ook dat Sanquin zeer serieus omgaat met haar taak: zorgen dat al deze onbaatzuchtige giften zo veilig en efficiënt mogelijk zo veel mogelijk patiënten ten goede komen. Deze opdracht vergt een geoliede, technisch hoogwaardige en uiterst professionele organisatie.

Het doel van je stage

Na het succesvol afronden van de stageperiode zijn de competenties en/of kerntaken die staan beschreven in de modules van het Stagehandboek Bloedinzameling afgerond. Je kan de taken van een donorassistent volbloed onder begeleiding uitvoeren.

Voor wie

Het stagetraject is voor leerlingen in het laatste stadium van MBO dagopleiding met minimaal niveau 3 of 4 (BOL).

Meer informatie

Inhoud van de opleiding

Het stagetraject is een modulaire opleiding en is grotendeels een praktijkgericht programma volgens het “training on the job” model. Dit model voorziet er in dat de stagiaire de taken van de donorassistent volbloed onder begeleiding kan uitvoeren. Het bestaat uit een praktijk en theoretisch gedeelte en is gebaseerd op modules en het daarbij behorende Stagehandboek Bloedinzameling, beschikbaar gesteld door Sanquin. De praktijkervaring wordt opgedaan tijdens het stagetraject.

De praktische vaardigheden die de stagiaire zich tijdens het traject eigen moet maken staan vermeld op de aftekenlijst. De aftekenlijst is samengesteld uit de meest noodzakelijke vaardigheden die nodig zijn voor het goed uitoefenen van het beroep als donorassistent volbloed.

Deze praktische vaardigheden worden onder begeleiding van een stagebegeleider of door de verantwoordelijke donorarts uitgevoerd en afgetekend.

De stagiaire:

  • is in staat om klantgericht te handelen en weet dit toe te passen in de praktijk;
  • beheerst de vaardigheden om onder begeleiding van de stagebegeleider en onder de verantwoordelijkheid van de donorarts de donor te keuren;
  • is in staat tot het uitvoeren van de venapunctie en het afnemen van volbloed (dit is echter alleen van toepassing bij een stageduur van 624 uur of langer) onder directe begeleiding en verantwoordelijkheid van de stagebegeleider en donorarts;
  • is in staat om in eProgesa adres, woonplaats, telefoongegevens en e-mailadressen te verwerken met betrekking tot de donorgegevens;
  • is in staat om donorcomplicaties te herkennen en hier naar te handelen, plus waar nodig nazorg te bieden;
  • voert schoonmaakwerkzaamheden uit.

Aanmelden

Tot tenminste mei 2022 zijn er helaas geen stages bij de Bloedinzameling mogelijk.