Omschrijving

Op donderdag 16 december 2021 van 14.00 tot 15.00 uur verzorgt de Unit Transfusiegeneeskunde een refereerbijeenkomst met als titel “Transfusie gerelateerde bacteriële infectie bij gecontamineerde trombocytenconcentraten” met als voortrekker Saskia Spelmink, transfusiearts/donorarts KNMG van de Unit Transfusiegeneeskunde, Sanquin Bloedbank.

In het kort
Tijdens deze refereerbijeenkomst wordt besproken hoe groot het restrisico is op transfusie gerelateerde bacteriële infectie (TTBI) is bij trombocytenconcentraten ondanks interventie strategieën. Volgens 2 verschillende methoden zijn de TTBI meldingen in kaart gebracht. Daarnaast is gekeken naar de verdeling van gekweekte bacteriën bij de bacteriële screening en in hoeverre deze bacteriën een infectie veroorzaken bij ontvangers van trombocyten.

Leerdoelen
Na het bijwonen van deze refereerbijeenkomst heeft de deelnemer:

  • Kennis over de incidentie van transfusie gerelateerde bacteriële infecties;
  • Inzicht in preventieve maatregelen binnen de transfusieketen ter voorkoming van bacteriële infecties;
  • Kennis over beschrijvend onderzoek design.

Inschrijven kan via DEZE LINK!

Aansluitend aan deze refereerbijeenkomst zal onze jaarlijkse KERSTQUIZZ weer plaatsvinden. Meer informatie hierover volgt later!

Locatie

Online via MS Teams.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het volgen van deze sessie.

Meer informatie

Er is accreditatie aangevraagd bij ABSG en NIV.

Data

Deze refereersessie vindt online plaats op donderdag 16 december 2021 van 14.00 tot 15.00 uur.
Na aanmelding ontvang je de link naar MS Teams.

Data
16 december 2021