Omschrijving

Hoe kan je (potentiële) conflicten en weerstand zo oppakken, dat ze of voorkomen of omgebogen kunnen worden naar constructieve verbetering van de aanpak? Conflicten en weerstand staan eigenlijk nooit op het wensenlijstje van een leidinggevende. Toch behoren ze eigenlijk standaard tot het menu, wanneer je als organisatie uitdagingen en ambities hebt. Hoe kan je er als leidinggevende voor zorgen dat jij je echte conflicten zoveel mogelijk weet te voorkomen? En hoe kan je signalen van weerstand tijdig herkennen en benutten voor het maken van een verbeterslag? Conflicten en weerstand komen uiteindelijk meestal voort uit grote betrokkenheid: iets om te koesteren. Word jij nog wel eens verrast door ‘boos’ en ‘onredelijk’ gedrag van een medewerker, dan is dit een mooie kans om je vaardigheid hierin te vergroten.

Wat levert het je op?
Inzicht in je eigen manier van omgaan met weerstand en conflicten, situaties herkennen, voorkomen en oppakken.

Aanpak
In deze module werken we aan het voorkomen van conflicten. We richten ons hierbij vooral op het inzetten van de juiste gesprekstechnieken, waarbij ècht luisteren de meest essentiële is. Het tijdig herkennen van de signalen van weerstand en hier effectief mee omgaan ligt aan de basis van het voorkomen en effectief adresseren van conflicten. Dus daar gaan we actief mee oefenen.

Uiteraard kun je voor het herkennen van signalen gebruik maken van handige checklists: daarmee je ook kunt ‘afvinken’ wat je ziet of hoort. Belangrijker is het echter om je eigen ‘verhouding’ met conflicten en weerstand scherp te hebben. Ken je je eigen patronen als het gaat om het oppakken van weerstand en conflicten? Ken je jezelf als iemand die conflicten creëert, of misschien juist uit de weg gaat? Zelfinzicht hierin is van belang, want als jij er onbedoeld omheen beweegt, blijft het je misschien verrassen, ondanks de checklists. In het programma hebben we dan ook een paar actieve oefeningen, waarmee je jezelf op dit gebied misschien weer wat beter leert kennen, zodat je de kans op meer effectief oppakken in jouw praktijk echt groter wordt.

De training bestaat uit 1 trainingsdag, waarin je de belangrijkste hulpmiddelen krijgt aangereikt. Vervolgens ga je in jouw praktijk natuurlijk verder oefenen, want nieuw gedrag komt pas echt in je vingers wanneer je hier in je dagelijks werk op doorpakt. Om dit te ondersteunen, nodigen we je uit om dit met twee collega’s te bespreken tussentijds.

Ter voorbereiding
Om er voor te zorgen dat je eigen vraagstukken voldoende aan bod komen, krijg je voorafgaand aan de training beknopte theorie over conflictmanagement, een vragenlijstje over jouw voorkeursstijl op dit gebied en een schriftelijke intake vragenlijst. Met behulp daarvan kiest de trainer welke thema’s extra aandacht mogen krijgen. We nodigen je uit om hier alvast gericht over na te denken, want hoe scherper jouw focus is op wat je wilt leren, hoe groter de kans dat dat gaat lukken.

Voor wie

Voor wie?
Deze module is voor iedere leidinggevende die conflicten en weerstanden wil voorkomen of ombuigen naar constructieve verbetering.

Sanquin leiderschapsprofiel
Deze module draagt bij aan de ontwikkeling van de competenties (Team) Leiderschap, Samenwerken, Integer communiceren, Beinvloeden en Veerkracht.

Locatie

Sanquin Hoofdkantoor
Plesmanlaan 125
1066 CX  Amsterdam

Kosten

De kosten voor deze training bedragen €625,-.
De prijs is inclusief lesmateriaal en exclusief 21% btw.

Meer informatie

Aanmelden en annuleringsprocedure
Aanmelden Na goedkeuring van je leidinggevende kun je je rechtstreeks aanmelden via het inschrijfformulier. Voor overige vragen kun je contact opnemen met de Sanquin Academy via opleidingen@sanquin.nl.

Annulering en kosten
• Meld je annulering bij je leidinggevende en geef het ook per e-mail door aan het trainingsbureau of de organisator. Op de dag zelf doe je dit ook telefonisch.
• Probeer een vervanger te vinden die je plaats kan innemen.
• Tot 4 weken voor aanvang kun je kosteloos annuleren.
• Binnen 4 weken annuleren wordt 100% van het cursusgeld in rekening gebracht.

LET OP: annuleren op het laatste moment of niet op komen dagen kan betekenen dat de training voor je collega’s ook niet door kan gaan, omdat er zonder jou te weinig deelnemers zijn. Daarnaast belast je dan de organisatie ook nog met de kosten van de training van alle deelnemers. We willen dat zo veel mogelijk voorkomen en je vragen hier rekening mee te houden, voordat je tot annulering over gaat. Wanneer het echt onmogelijk is om te komen, zorg dan voor een vervanger!

Data