Omschrijving

De data voor 2021 zijn nog niet bekend.
Wilt u op de hoogte blijven wanneer de eerstvolgende cursus wordt gegeven, vul het belangstellingsformulier hieronder in.

De cursus stelt de deelnemer in staat om zich de beroepsvaardigheden in de beroepspraktijk eigen te maken zodat zij als aferese-operator of als afereseverpleegkundige kunt opereren.

U leert:

  • donors en patiënten informeren over de verschillende typen aferese procedures;
  • donors en patiënten informeren over complicaties en preventie van complicaties van afereseprocedures;
  • heeft achtergrondkennis van de benodige apparatuur;
  • de donors en patiënten voor aferese procedures ter verkrijging van producten voor cellulaire therapieën adequaat over voorlichten;
  • de geschiktheid van donors voor aferese procedures ter reducering van het ferritine gehalte beoordelen, hen daar adequaat over voorlichten en de procedures begeleiden vanuit medisch oogpunt;
  • optredende complicaties bij aferese herkennen en adequaat handelen;
  • collega’s adviseren over indicaties en toepassing van therapeutische aferese.

Voor wie

De cursus is bestemd voor medewerkers componententafname bij Sanquin die de module DASIO C met succes hebben afgerond. De cursus kan tevens gevolgd worden door functionarissen in aanverwante beroepen met minimaal een afgeronde MBO opleiding met ervaring in aferesereprocedures.

Locatie

vd. Valk hotel, De Holle Bilt 1 , De Bilt

Kosten

De kosten voor de cursus bedragen tussen de €430,00 en € 560,00. De prijs is afhankelijk van uw keuze (lesmateriaal, diner en overnachting) en exclusief 21% btw. (zie ook tijdsinvestering cursus hieronder)

Meer informatie

Tijdsinvestering

De cursus beslaat twee dagen.
Houd naast 16 uur contactonderwijs rekening met 4 uur voorbereidingstijd. Het voorbereiden en maken van het examen kost ongeveer drie uur.

Certificaat

De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk examen dat per e-mail wordt verstrekt. Alleen in bijzondere omstandigheden zijn er herkansingsmogelijkheden.
Bij een voldoende voor het schriftelijke tentamen ontvangt u het certificaat Aferese III.

Data

Data zijn nog niet bekend voor 2021. Wilt u op de hoogte blijven van de eerstvolgende cursusdatum, vul het formulier hieronder in.

Aanmelden

Heeft u belangstelling voor dit aanbod? Vul dan uw gegevens in, dan houden we u op de hoogte.